·  Översättning  

·  Redigering och korrekturläsning

·  Språkgranskning av svenska texter

·  Kontrolläsning av översättningar

·  Sammandrag och översättning

·  Språkutbildning

·  Konsulting