Alla priser sätts individuellt och anpassas exempelvis
vad gäller översättning till vilken typ av text som ska
översättas och på hur stort materialet är. Samma
förhållande gäller de övriga tjänsterna. 

Skriv till ingrid.henrikson@bgn.se för närmre information
eller välj någon av de andra kontaktmöjligheterna.

Firman innehar F-skattesedel