Välkommen till Ingrid Henriksons språkservice utformad för såväl
privatpersoner och företag som offentliga institutioner.

Våra tjänster omfattar översättning, språkutbildning, språkgranskning,
kontrolläsning, konsulting, redigering och korrekturläsning.

Alla tjänster utförs av språkexperter som har mångårig
professionell erfarenhet inom sina respektive modersmål.

Vi för en kontinuerlig dialog med kunderna för att skräddarsy vår
språkservice och sätter stort värde på långsiktiga kundrelationer.

Vi behandlar kundansvar och kundförtroende med stor respekt
och integritet och erbjuder högsta sekretess.

 

Välj den tjänst Du behöver - vi utför den pålitligt, punktligt och prisvärt.