·Genomförda och pågående uppdrag

 

·Associerad medlem av SFÖ,
 Sveriges Facköversättarförening