För uppdrag eller ytterligare information
är Du alltid välkommen att kontakta oss
via någon av nedanstående möjligheter: 

E-post          ingrid.henrikson@bgn.se

Tel                 0411 701 86

Mobil            070 60 197 60

Fax               0411 701 23